global_img_08

JEANAVICE (Tianjin) Food Co., Ltd.

9 Xingzhong Road
Shuangchen Zhong Road, Beichen Economic Development Area, Tianjin
P.C.300400
Phone: 86-22-2697-0042
Fax: 86-22-2692-3808

Region: China